OTEVÍRACÍ DOBA HOSPŮDKY NA KASÁRNÁCH

 

 

PONDĚLÍ - ZAVŘENO

ÚTERÝ - 16.00-19.00

STŘEDA - 16.00 - 19.00

ČTVRTEK - 16.00 - 19.00

PÁTEK - 16.00 - 19.00

SOBOTA - 13.00 - 19.00

NEDĚLE - 13.00 - 19.00

AKTUÁLNÍ ZMĚNY otevírací doby naleznete i na Facebooku https://www.facebook.com/hospodakasarny/

PRAVIDELNĚ PRO VÁS V HOSPŮDCE NA KASÁRNÁCH PŘIPRAVUJEME ZAJÍMAVÉ SPOLEČENSKÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ I RODINY S DĚTMI.

maloměřice

Moravský kras

Jeskyně Výpustek Moravský kras

Moravský kras je největším regionem s nejširším spektrem krasových jevů v České republice. V Moravském krasu se nacházejí v podstatě všechny krasové útvary. Moravský kras se vyznačuje poměrně malým počtem závrtů, kdy tyto závrty jsou na jihu vyplněny jurskými, částečně zpevněnými písky, a naopak - na severu se nacházejí závrty zející. Hloubka závrtů v Moravském krasu je přibližně 10 až 20 m.

Všeobecně je povrch Moravského krasu kryt reliktní terra rosou s příměsí spraše a čtvrtohorních zvětralin.

Moravský kras leží v geomorfologickém celku Drahanská vrchovina a rozkládá se v severní oblasti Jihomoravského kraje. Téměř plochý povrch vápencového území je mírně ukloněn k jihu a odvodňován Punkvou, Křtinským potokem a Říčkou do Svitavy a Svratky.

JAHHO.cz
Pagerank změřil www.CZIN.eu