Nový hrad u Adamova

Novy hrad u Adamova

Nový hrad u Adamova byl postaven roku 1493 bratry Dobešem a Benešem Černohorskými z Boskovic. K vybudování Nového hradu byl použit materiál z rozbořeného Starého hradu, který se původně jmenoval Nový hrad a Starým hradem začal být nazývám v lidovém podání až po dokončení dnešního Nového hradu

.Nový hrad je opravená zřícenina nad údolím řeky Svitavy mezi Blanskem a Adamovem v katastru obce Olomučany.

Vznikl na místě staršího předsunutého opevnění tzv. Starého hradu, který posléze zcela nahradil.

Ze Starého hradu se do současnosti zachovaly malé zbytky zdí, terénní deprese a dva široké příkopy, zatímco hradby Nového hradu stojí prakticky v původní výšce.

Jihozápadně od Nového hradu se na druhé straně příkopu, kterým v současnosti prochází přístupová cesta ke hradu, nachází dobře zachovalé vyvýšené obléhací stanoviště Uhrů opevněné příkopem a valem.

Od roku 1958 je hrad chráněn jako kulturní památka ČR.

Za husitských válek stál držitel hradu Vaněk Černohorský nejprve na straně císaře Zikmunda, ale později se stal přívržencem husitů.

Proto byl v roce 1423 hrad dobyt vojskem biskupa Jana Železného. Když nastoupil na český trůn Jiří z Poděbrad a Kunštátu, nechal si hrad v zástavě pro svůj rod. Hrad se stal za česko-uherských válek jednou z bašt českého krále na Moravě.

Počátkem roku 1470 byl Nový hrad dobyt a rozbořen vojskem uherského krále Matyáše Korvína. K dobytí hradu postavilo uherské vojsko šest opevněných stanovišť.

Není jisté, do jaké míry byl Starý hrad obnoven, ale na jeho předsunutém opevnění vzdáleném asi 250 m byl později vybudován Nový hrad.

Je také možné, že se staveništěm Nového hradu stalo jedno z obléhacích stanovišť. Některá z nich byla vybavena budovami vytápěnými kachlovými kamny.

JAHHO.cz
Pagerank změřil www.CZIN.eu