OTEVÍRACÍ DOBA HOSPŮDKY NA KASÁRNÁCH

PONDĚLÍ - ZAVŘENO
ÚTERÝ - ZAVŘENO
STŘEDA - 16.00 - 19.00
ČTVRTEK - 16.00 - 19.00
PÁTEK - 16.00 - 19.00
SOBOTA - 14.00 - 19.00
NEDĚLE - 14.00 - 19.00

AKTUÁLNÍ ZMĚNY otevírací doby naleznete i na Facebooku https://www.facebook.com/hospodakasarny/

PRAVIDELNĚ PRO VÁS V HOSPŮDCE NA KASÁRNÁCH PŘIPRAVUJEME ZAJÍMAVÉ SPOLEČENSKÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ I RODINY S DĚTMI.

Město Prostějov

Divadlo v Prostějově

První historická zmínka o vsi Prostějovice pochází  z roku 1141. Do poloviny 13. století se vyvinula ve významnou trhovou ves.

Tehdy sem byli pozváni němečtí osadníci, kteří v místě dnešního nám. T. G. Masaryka založili novou osadu, na niž přešla práva osady původní.

Prosperitu městu přinesl vznik židovského města a především po roce 1490 více než stoletá vláda rodů Pernštejnů, jejichž majetkem se město stalo. 

Roku 1495 zahájilo město výstavbu kamenných hradeb se čtyřmi branami s baštami. V letech 1521 až 1538 si měšťané vybudovali renesanční radnici.

V Prostějově se nacházela významná židovská komunita, jež byla v 18. a 19. století druhou nejpočetnější židovskou komunitou na Moravě. 

V Prostějově se narodil významný český vědec Otto Wichterle, gotický stavitel Matěj Rejsek, filozof Edmund Husserl, malíř Alois Fišárek a básník Jiří Wolker.

Centrem města je náměstí, jež dnes nese jméno T. G. Masaryka, s dominantou Nové radnice s 66 m vysokou věží a orlojem, další dominantou je barokní morový sloup se sochou Panny Marie z roku 1714.

Domy lemující náměstí měly původně svá domovní znamení, z nichž některá se dochovala dodnes.

Doporučujeme navštívit Národní dům ve stylu české secese od architekta Jana Kotěry. Jedná se zároveň o spolkový dům, městské divadlo, restauraci a kavárnu. Architekt sám navrhl nábytek, obložení, osvětlovací tělesa a vitráže. Čeká na Vás rovněž

  • Stará radnice je 20. let 16. století
  • Zámek Prostějov
  • Městské hradby s baštou
  • Špalíček – bývalé židovské ghetto
  • Ábelův dům
  • Kostel Povýšení svatého Kříže
  • Klášter milosrdných bratří
  • Kostel sv. Petra a Pavla s barokní kaplí sv. Lazara
  • Kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • a spousta dalších významných církevních i světských památek ...

JAHHO.cz
Pagerank změřil www.CZIN.eu