OTEVÍRACÍ DOBA HOSPŮDKY NA KASÁRNÁCH

OTEVŘENÉ DNY V HOSPŮDCE NA KASÁRNÁCH ÚNOR 2024

 2.2. PÁ - 16.00 - 19.00                       16.2. PÁ - 16.00 - 19.00

 3.2. SO - 13.00 - 19.00                       17.2. SO - 14.00 - 18.00

 4.2. NE - 14.00 - 18.00                       18.2. NE - 14.00 - 18.00

 9.2. PÁ - 16.00 - 19.00                       23.2. PÁ - 16.00 - 19.00

11.2. NE - 14.00 - 18.00                      25.2. NE - 14.00 - 18.00

 

OTEVŘENÉ DNY V HOSPŮDCE NA KASÁRNÁCH   LEDEN 2024

  6.1. SO - 14.00 - 18.00

  7.1. NE - 14.00 - 18.00

12.1. PÁ - 16.00 - 19.00

14.1. NE - 14.00 - 18.00

19.1. PÁ - 16.00 - 19.00

21.1. NE - 14.00 - 18.00

 

 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY otevírací doby naleznete i na Facebooku https://www.facebook.com/hospodakasarny/

PRAVIDELNĚ PRO VÁS V HOSPŮDCE NA KASÁRNÁCH PŘIPRAVUJEME ZAJÍMAVÉ SPOLEČENSKÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ I RODINY S DĚTMI.

Město Boskovice

Město Boskovice

Boskovice jsou město v okrese Blansko 33 km severně od Brna na hranicích Drahanské vrchoviny. Historické jádro města včetně ghetta je od roku 1990 městskou památkovou zónou.

Boskovice jako trhová osada byla založena pravděpodobně ve 13. století. Z archeologických nálezů však lze usuzovat, že osídlení v těchto místech je daleko starší.

První uvedení názvu Boskovice je z roku 1222, kdy Jimram z Boskovic byl svědkem vydání listiny Přemyslem Otakarem I.

O sto let později, roku 1313, je datována první zmínka o Boskovickém hradu.

První písemná zmínka přímo o městě samotném pochází z roku 1413. V roce 1463 v Praze povoluje král Jiří z Poděbrad Boskovicím pořádat jarmark a výroční trhy na den svatého Víta.

V roce 1759 bylo prvně v boskovických listinách použito názvu „město Boskovice“.

K povýšení na město tedy pravděpodobně došlo za vlády Marie Terezie (1740–1780). Za vlády jejího syna Josefa II. byl v Boskovicích zřízen magistrát, ale také odňato hrdelní právo, které Boskovice měly právo užívat od roku 1255.

K Boskovicím patří také židovská obec. V roce 1454 vydal král Ladislav Pohrobek zákon o vyhnání Židů z královských měst. Většina Židů přicházejících v tuto dobu byla původem právě z Brna. Uzavřené ghetto oddělené od města dvěma branami vzniklo v roce 1727.

 V roce 1930 se k židovské národnosti hlásilo 318 boskovických obyvatel. Ve dnech 14. a 15. března 1942 bylo z Boskovic do koncentračních táborů deportováno 458 židovských obyvatel, z nichž se vrátilo jen 14 lidí.

Do roku 1792 Boskovice patřily do Olomouckého kraje. Změnou však byly přesunuty do kraje brněnského. V roce 1848 byl nově zřízen podkraj Boskovický, později okres Boskovice. Ten byl zrušen k 1. lednu 1960 a Boskovice přecházejí pod okres Blansko.

Prvními majiteli města i hradu byli páni z Boskovic. V letech 1398–1458 je vystřídali páni z Kunštátu, ale po nich se opět vrátili Boskovicové. Od roku 1547 se držení majetku přesunulo na rod Ederů ze Šťavnice. Po dvaceti letech převzali panství Morkovští ze Zástřizl. Na konci 17. století získal Boskovice rod Ditrichštejnů.

Posledním majitelem města byl rod Mensdorff-Pouilly, kteří město převzali v 50. letech 19. století.

V Boskovicích můžete rovněž navštívit :

  • Hrad Boskovice ze 13. století na vrchu nad městem
  • Zámek Boskovice z let 1819–1826
  • Kostel sv. Jakuba Staršího z roku 1346
  • Větší synagoga z roku 1639
  • Židovský hřbitov

JAHHO.cz
Pagerank změřil www.CZIN.eu