OTEVÍRACÍ DOBA HOSPŮDKY NA KASÁRNÁCH

OTEVŘENÉ DNY V HOSPŮDCE NA KASÁRNÁCH ÚNOR 2024

 2.2. PÁ - 16.00 - 19.00                       16.2. PÁ - 16.00 - 19.00

 3.2. SO - 13.00 - 19.00                       17.2. SO - 14.00 - 18.00

 4.2. NE - 14.00 - 18.00                       18.2. NE - 14.00 - 18.00

 9.2. PÁ - 16.00 - 19.00                       23.2. PÁ - 16.00 - 19.00

11.2. NE - 14.00 - 18.00                      25.2. NE - 14.00 - 18.00

 

OTEVŘENÉ DNY V HOSPŮDCE NA KASÁRNÁCH   LEDEN 2024

  6.1. SO - 14.00 - 18.00

  7.1. NE - 14.00 - 18.00

12.1. PÁ - 16.00 - 19.00

14.1. NE - 14.00 - 18.00

19.1. PÁ - 16.00 - 19.00

21.1. NE - 14.00 - 18.00

 

 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY otevírací doby naleznete i na Facebooku https://www.facebook.com/hospodakasarny/

PRAVIDELNĚ PRO VÁS V HOSPŮDCE NA KASÁRNÁCH PŘIPRAVUJEME ZAJÍMAVÉ SPOLEČENSKÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ I RODINY S DĚTMI.

Město Blansko

Zámek Blansko

Blansko leží na železniční trati Brno-Česká Třebová a vzhledem k tomu, že je východiskem turistických cest do oblasti Moravského krasu je nazýváno bránou Moravského krasu.

Toto slovní spojení si Blansko nechalo v roce 2009 zaregistrovat jako ochrannou známku.

První písemná zmínka o dnešním Starém Blansku rozkládajícím se na pravém břehu Svitavy se objevuje v Letopise tzv. Kanovníka vyšehradského a váže se k roku 1136. 

Z první poloviny jedenáctého století pocházejí střepy keramiky, které byly v roce 2017 nalezeny při stavebních pracích u blanenského kostela.

Blansko se s dalšími osadami následně stává majetkem olomouckého biskupství a jeho držitelé jej dostávají jako léno.

Centrem tohoto panství se stal v 2. polovině 13. století hrad Blansek východně od Blanska. 

Roku 1277 založil olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku na levém břehu řeky novou osadu, která se jako tzv. Nové Blansko stala jádrem pozdějšího města.

V držení obou vesnic se vystřídala řada lenních majitelů, z nichž k nejznámějším patřil rod pánů z Kunštátu a Černohorských z Boskovic. Roku 1580 povýšil Matyáš Žalkovský ze Žalkovic Blansko na městečko. 

V letech 1631–1694 držel Blansko rod pánů z Rožmitálu. Slezský rod hrabat Gellhornů zde v roce 1698 založil první železárny.

K rozvoji Blanska došlo v 19. století právě v souvislosti s rozmachem zdejších železáren a strojíren, které zbudoval Hugo František Salm.

K dalšímu rozmachu města přispěla železniční trať Brno – Česká Třebová, která byla slavnostně otevřena 1. ledna 1849. V tomto období, kdy došlo ke zrušení roboty a šlechtických panství, se stalo Blansko centrem jednoho ze tří soudních okresů, které spadaly pod hejtmanství v Boskovicích. 

Blansko z městyse na město povýšil císař František Josef I. roku 1905. Největší továrnou byly Salmovy železářské závody, které vyráběly široký sortiment nejen železářské produkce a zaměstnávaly 2 000 dělníků. Dalším závodem byla továrna a slévárna firmy Ježek zaměstnávající 400 dělníků.

Továrna firmy Carl Mayers Söhne vyráběla hliněná kamen a šamotové zboží a pracovalo v ní 120 dělníků. Metra Blansko spolu s ČKD Blansko a Adastem Blansko tvořila až do roku 1989 jádro blanenského průmyslu. V roce 1949 se stalo Blansko okresním městem. 

V Blansku lze rovněž navštívit :

  • Blanenský zámek
  • Barokní kostel sv. Martina z let 1672–169
  • Klamova huť z roku 1855
  • Dřevěný kostel svaté Paraskivy
  • Památník Boženy Němcové

JAHHO.cz
Pagerank změřil www.CZIN.eu